top of page

Lykke


Tenk på mennesker du kjenner. Hvem er de lykkeligste og aller mest fornøyde av dem, og hva kjennetegner disse personene?

Har de luksushytte på fjellet og mange millioner i banken?

Antagelig ikke.

Hva med utseendet?

Er dine lykkeligste venner de som er aller penest,

de som ikke har et kilo for mye,

og som har klesskapet fullt av nye kreasjoner fra Dior og Gucci? Hvis du ikke finner igjen dine lykkeligste venner i dette heller,

er det helt i tråd med hva forskningen har vist.

Materielle goder gir i beste fall kortvarig lykke.

I verste fall gir jakten på stadig påfyll en konstant misfornøydhet med det som er.

Forskningen har funnet følgende kjennetegn på mennesker med høy livskvalitet og hverdagslykke:

- De har gode sosiale relasjoner, der kvalitet er viktigere enn kvantitet.

- De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold. De kan gi og ta i mot.

- De har livsmål, ambisjoner og drømmer.

- De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne til å utrykke takknemlighet.

-Gode bilder og minner fra fortiden.

- De har gode mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.

- De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.

- De er tilstede i livet, og i hverdagens øyeblikk.

- De har mer fokus på hva som er godt enn på hva som er best.

- De har en iboende tendens til optimisme og evne til å overse bagateller.

- De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.

- De er nyskjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting.

Få mennesker har alle disse egenskapende,

men det hjelper godt på vei å ha noen av dem.

Dette er egenskaper du kan videreutvikle gjennom aktiv trening.

Er lykkelige mennesker alltid opptatt av lykken, eller er de snarere opptatt av andre mennesker?

Konstant leting etter lykkeopplevelser kan være kontraproduktivt.

Lykken kommer lettere av seg selv når man ikke leter så intenst,

men fokuserer på andre betydningsfulle ting i livet.

Da vil lykke og tilfredshet bli en bivirkning.

Et hinduistisk ordtak sier "Ekte lykke består i å gjøre andre lykkelige".

Her hjemme har samfunnsmedisiner Per Fugeli minnet oss på betydningen av å "ta vare på flokken vår".

Å hjelpe andre gjør godt for eget selvbilde, aktiverer positive følelser og bidrar til en positiv spiral

hvor alle de involverte smittes.

Vi gjør vår egen sosiale verden til et bedre sted å være.

Våre egne følelser overføres langt enklere enn en forkjølelse.

Kritikk og sinne kan selvfølgelig være berettiget, men det påvirker andre.

Det blir viktig å huske budskapet "mer av det positive"

Hentet fra boken "Bli lykkeligere"

Skrevet av Espen Røysamb, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.


Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page